İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Gülşah Şenkol

Gülşah Şenkol

Gülşah Şenkol, karşılaştırmalı kadın tarihi alanında uzmanlaşmış bir Modern Orta Doğu ve Kuzey Afrika tarih bilimcisi ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisidir. Halen Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisidir. Ohio State Üniversitesi'nden tarih alanında doktorası vardır ve Wisconsin-Madison Üniversitesi, Kahire'deki Amerikan Üniversitesi (AUC) ve Princeton Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Koç Üniversitesi'ndeki görevine başlamadan önce ANAMED, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü ve Orient-Institut İstanbul'da doktora sonrası bursiyer olarak çalışmıştır. Gülşah, Ohio State ve Koç Üniversiteleri'nde Orta Doğu'da kadın tarihi ve edebiyatı, toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerine çeşitli lisans dersleri vermiştir. Mevcut kitap projesi, Türkiye ve Mısır'daki örgütlü kadın hareketleri arasındaki etkileşimi ve bunların on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarındaki küresel kadın aktivizmiyle olan bağlantılarını araştırmaktadır.