İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Houhannes Tekgyozyan

Houhannes Tekgyozyan

The Wooden Shirt and The Glass Sun adlı kısa hikayelerin ve The Fleeting City adlı kısa romanın yer aldığı iki derlemenin yazarıdır. Tekgozyan'ın aynı zamanda Doublesex Theater adlı makale derlemesinde yayımlanmış olan  tiyatro ve sinema üzerine yazmış olduğu birçok eleştirisi ve makaleleri bulunmaktadır. 2013 yılında basılmış olan Skin Pain romanı ile birçok ödül alan yazarın "Kaçan Şehir" adlı eseri Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.