İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Nurduran Duman

Nurduran Duman

 Nurduran Duman şair, yazar, editör. İlk şiirini 8 yaşında yazdı. Kitapları “Yenilgi Oyunu” (Şiir), “İstanbul’la Bakışmak” (Anlatı), “Mi Bemol” (Şiir) ve ABD’de Andrew Wessels çevirisiyle yayınlanan, seçme şiirlerinden oluşan “Semi Circle” olarak sıralanabilir. Şiirleri ayrıca ABD’deki birçok matbu dergide yer aldığı gibi Fince, Sırpça, Bulgarca, Rumence, Slovakça gibi yabancı dildeki yayınlarda da yayımlandı.