İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Tangör Tan

Tangör Tan

Tangör Tan, (1975 – Almanya), Ziraat Mühendisi / Gastronom, İstanbul’da yaşamaktadır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 2000 yılında Ziraat Mühendisliği, İtalya’da The University of Gastronomic Science’dan 2008 yılında Gastronom olmak üzere iki lisans derecesine sahiptir. Şu an Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal ve Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı’ndayüksek lisans tezine devam etmektedir. Tan, aynı zamanda 2016 yılından beri Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde ‘Anadolu’nun Yöresel Ürünleri ve Gastronomide Kullanımı’, Mutfak Sanatları Akademisi’nde ‘Anadolu’nun Yöresel Ürünlerinin Kullanımı ve Duyusal Profilleri’ derslerini vermektedir. Tan, 2009 yılından beri Mikla Restarurant’da gıda araştırmacısı olarak çalışmaktadır. İşi dolayısıyla yöresel ürünler, üretim süreçleri, işleme teknikleri ve tüketim kültürlerini araştırmak amacıyla Anadolu’nun ve Türkiye’nin komşu ülkelerindeki köylü, çiftçi ve yöresel üreticileri dolaşmaktadır. Ayrıca kırsal alanların sahip olduğu beslenme alışkanlıklarını yöresel mutfaklara odaklanarak edindiği bu bilgileri arşivlemekte, haritalamakta ve belgelemektedir.