İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Parçalı Bulutlu Edebiyat

24.09.2023 | Kalem Ev

Katılımcılar :   Tuğçe Isıyel    

Yunanca "ev" anlamına gelen oikos ve “bilgi” anlamına gelen “logos” sözcüklerinden türeyen "ekoloji" kavramı, bize gezegen denen evimizde nasıl yaşayacağımızın bilgisini sunar. Ekopsikoloji ise kişisel problemlerimizin birçoğu için çevresel bir bağlam olduğunu ileri sürer. Doğal dünya ile ilişkilerimiz düzelmedikçe, ruhsallığımızın tam olarak anlaşılması mümkün olmayacaktır. Tuğçe Isıyel, konuşmasında edebi metinlere ekopsikolojik duyarlılıkla yaklaşmayı, edebiyatta insan ve insan dışı varlıklar arasındaki ilişkiyi odağına alacak.

4 Yorum


Yorum bırakın...