İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Yakınlıklar: İnsan İlişkilerinin Köklerine Bakış

04.05.2015 |

Katılımcılar :    


Yorum bırakın...