İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Café Amsterdam Yerli, Yersiz, Kimlik

02.10.2012 |

Katılımcılar :    


Yorum bırakın...