İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Postmodern Sancı: Hakikate Atılan Çapa

07.05.2014 |

Katılımcılar :    


Yorum bırakın...